صدور حکم جدید مسئولیت برای دکتر مصطفی کریمی

به گزارش روابط عمومی انتشارات زیست فناوری، عصر روز چهارشنبه دوم تیرماه 1400، با حکم مدیر مسئول انتشارات زیست فناوری ایران «دکتر مصطفی کریمی» قائم مقام اسبق مدیر کل اداره دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو به عنوان «عضو دائم هیئت تحریریه انتشارات و همچنین عضو شورای سیاست گذاری» منصوب شد.

دکتر مصطفی کریمی، دارای مدرک دکتری داروسازی و به عنوان یکی از چهره های اخلاقی حوزه داروسازی در کشور بوده و سالیان متوالی با سمت های مختلف در حوزه اداره کل دارو و مواد مخدر در سازمان غذا و دارو فعالیت داشته اند.

در این جلسه، دکتر کریمی پیشنهاد راه اندازی یک نشریه پژوهشی در حوزه داروسازی را ارائه و به بیان کمبود های کتب های علمی در این حوزه پرداختند.

دکتر مصطفی کریمی - دکتر زینب مسگرطهرانی - انتشارات زیست فناوری