قوانین و مقررات انتشارات

قوانین مربوط به نویسندگان

تمامی نویسندگان جهت ارائه آثار خود برای نشر در انتشارات زیست فناوری، تنها از طریق شرکت در فراخوان های پذیرش آثار که به صورت یکبار در طول سال برگزار می شود می توانند اقدام نمایند.

قوانین مربوط به خریداران کتاب های الکترونیکی (مطالعه آنلاین)

لازم است کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از فروشگاه آنلاین انتشارات زیست فناوری را دارند، مفاد این توافق نامه را مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید اینترنتی از سایت نمایند. عضویت در سایت یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط ذیل است: