ساخت اکانت کاربری

  تکمیل این فرم فقط برای نویسندگان مجاز است.
  اطلاعات فردی

  از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان یابید، پس از تکمیل فرم، امکان اصلاح اطلاعات وجود ندارد.
  در صورتی که کتاب دارای چند نویسنده است، تنها یکی از نویسندگان به عنوان ارسال کننده کتاب ثبت نام نماید.

  اطلاعات دانشگاهی

  پس از تکمیل فرم، مداک تحصیلی دال بر انتخاب هر یک از گزینه های فوق در سامانه میبایست بارگزاری گردد.

  اطلاعات کاربری

  CAPTCHA

  پس از ثبت نام، ایمیل تایید به نشانی پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد.