حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از کتب فاخر

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ترویج فرهنگ آموزش تکنولوژی (تکنیک و مهارت آموزی) از طریق کتب چاپی و الکترونیکی اقدام به برگزاری فراخوان های پذیرش آثار برتر به صورت دوره های فصلی می نماید. پژوهشگران، اساتید و نخبگان ایرانی که در تولید محصولات و یا خدمات رسانی نوین حوزه علوم زیست فناوری فعالیت موثری داشته اند می توانند در قالب تدوین کتب علمی پژوهشی و یا کاربردی و صنعتی، دانش خود را در سطح داخل و خارج به نمایش گذارند.

امکان چاپ کتب چاپی و الکترونیکی به زبان فارسی و انگلیسی و در دسترس قراردادن محتوا به سایر پژوهشگران و دانش آموختگان حوزه زیست فناوری، موجب به یادگار گذاشتن آموزش و همچنین تداوم چرخه تولید علم جدید برگرفته از آخرین دانش به جای مانده از نخبگان و صنعتگران ایرانی خواهد شد.