سفره هفت سین نوروز سال 1402 انتشارات زیست فناوری

سفره هفت سین نوروز سال 1402 با مشارکت کارکنان دفتر مرکزی انتشارات زیست فناوری ایجاد شد

دکتر زینب مسگرطهرانی مدیر مسئول انتشارات زیست فناوری ضمن تبریک سال نو به تمامی مردم ایران، سال 1402 را سال شکوفایی و شناخت شاخه های مختلف علوم در حوزه بیوتکنولوژی دانست و بیان کرد: در سال جدید در تلاش هستیم بیش از 50 کتاب فاخر در حوزه های مختلف بیوتکنولوژی به چاپ برسانیم، تلاش تیم هیئت تحریریه انتشارات بر آن است تا کمبودهای علمی در این حوزه مورد توجه قرارگیرد.

نوروز سال 1402 - انتشارات زیست فناوری

نوروز سال 1402 - انتشارات زیست فناوری

نوروز سال 1402 - انتشارات زیست فناوری