صدور احکام مسئولیت در انتشارات زیست فناوری

به گزارش روابط عمومی انتشارات زیست فناوری، روز سه شنبه مورخ 19 اسفندماه 1399، جلسه تصمیم گیری در خصوص اولین فراخوان نشر آثار در محل دفتر مرکزی انتشارات برگذار شد. در این جلسه احکام مسئولیت برخی از اعضای شورای سیاست گذاری انتشارات تقدیم شد.

پروفسور داریوش فرهود سردبیر انتشارات، خط مشی انتشارات در فراخوان های سالیانه را اعلام و اظهار داشتند که: در هر فراخوان بسته به شرایط کشور و همچنین موضوعات مهم در حوزه زیست فناوری در سطح جهانی، عناوین فراخوان های نشر مشخص خواهد شد.

دکتر زینب مسگرطهرانی مدیر مسئول انتشارات زیست فناوری اسامی تعدادی از اساتید شاخص و برتر کشور در هر یک از حوزه های علوم زیست فناوری را به منظور نظرسنجی از شوری جهت عضویت اعضای جدید در هیئت تحریریه موقت انتشارات معرفی و ارائه نمودند.

در این نشست دکتر داریوش نوروزیان عضو شورای مرکزی انتشارات و همچنین عضو هیئت تحریریه دائم و کمیته داوران افزودند: بر اساس پیش بینی های انجام شده، انتشارات در سال 1400 با هدف تولید کتب به زبان انگلیسی و همچنین تلاش برای تدوین کتب ویژه دانش آموزان در حوزه زیست فناوری، گام های ارزشمند و موثری برداشته خواهد شد.

دکتر فاطمه اشرفی عضو هیئت تحریریه دائم و کمیته داوران انتشارات با بیان اهمیت پرداختن به موضوع روز دنیا quot; کوید19 quot; و برشمردن نکات مثبت و منفی وجود ویروس ها در زندگی انسان افزود ند: در سال 1400 یکی از موضوعات مهم فراخوان های نشر، نقش ویروس ها در زندگی انسان خواهد بود.

دکتر زینب مسگرطهرانی - پروفسور داریوش فرهود - انتشارات زیست فناوری

دکتر زینب مسگرطهرانی - پروفسور داریوش فرهود - انتشارات زیست فناوری

دکتر زینب مسگرطهرانی - پروفسور داریوش فرهود - انتشارات زیست فناوری