رونمایی از هفتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی

از پوستر هفتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی با حضور پروفسور داریوش فرهود، دبیر علمی کنگره و سردبیر انتشارات زیست فناوری ایران رونمایی شد.

مراسم رونمایی از پوستر هفتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی در محل دفتر مرکزی انتشارات زیست فناوری و با حضور پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران برگزار شد.

پروفسور داریوش دانشور فرهود - کنگره زیست پزشکی

کنگره بین المللی زیست پزشکی - پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک

محورهای هفتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی:

محورهای اصلی

زنان و بهداشت باروری
Women and Reproductive Health
ژنتیک پزشکی
Medical Genetics
تغذیه و سلامت
Health and Nutrition
میکروب شناسی و بیماری های عفونی
Microbiology and Infectious Diseases
مهندسی بافت و سلول های بنیادی
Tissue Engineening and Stem Cell
سرطان; پیشگیری، تشخیص و درمان
Cancer (Prevention-Diagnosis and Treatment)
بیوشیمی بالینی
Medical Biochemistry
پزشکی سالمندان
Geriatric Medicine
واکسن
Vaccine
زیست شناسی سلولی دهان
Oral Cell Biology


محورهای فرعی

زیبایی (چالش ها و چشم اندازها)
Cosmetics (Challenges and Outlooks)
نانو زیست فناوری پزشکی
Medical Nano-Bio Technology
متابولیسم و بیماری های متابولیکی
Metabolism and Metabolic Diseases
پزشکی شخصی
Personalized Medicine
روانشناسی بالینی
Clinical Psychology
علوم اعصاب شناختی
Cognitive Neuroscience
ویروس شناسی پزشکی
Medical Virology
داروسازی
Pharmacy
قارچ شناسی پزشکی
Medical Mycology
آموزش پزشکی
Medical Education
اپیدمیولوژی
Epidemiology
اقتصاد بهداشت
Health Economic
ایمنی شناسی (ایمونولوژی)
Immunology
فیزیولوژی پزشکی
Physiology
هماتولوژی
Hematology
بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)
Medical Biotechnology
انفورماتیک پزشکی
Medical Informatics
سلامت اجتماعی
Social Health