حمایت انتشارات زیست فناوری ایران از کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی

کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی با هدف گردهم آوردن متخصصین علمی حوزه علوم آزمایشگاهی و متخصصین علوم بالینی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، جهرم، زاهدان، بم، اراک، آذربایجان غربی، قزوین، اردبیل، یزد، تربت جام و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و موسسه بین المللی تحقیقاتی نسیم و انتشارات زیست فناوری ایران به منظور تبادل و به اشتراک گذاشتن آخرین پیشرفت ها و نتایج تحقیقات در مورد موضوعات کلیدی مانند روش ها، تکنیک ها و کیت های تشخیصی برگزار می شود. کنگره LD هر سال 26 لغایت 29 بهمن ماه برگزار می شود.

وب سایت کنگره:
www.ldcongress.com

کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی - انتشارات زیست فناوری ایران