انتشارت زیست فناوری، تنها ناشر دارای گواهینامه ایزو 14001

انتشارات زیست فناوری ایران موفق به دریافت گواهینامه ایزو 14001 - استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی از آمریکا با اعتبار سه ساله شده است. حفاظت از محیط زیست و توسعه نشر کتاب الکترونیک یکی از مهمترین برنامه های انتشارات زیست فناوری ایران در اهداف کلان و برنامه هشت ساله است.

انتشارات زیست فناوری ایران تنها دارنده استاندارند ایزو 9001 و 14001 در کشور است و کتب الکترونیکی آن قابلیت انتشار در کتاب فروشی های بین المللی همچون آمازون را دارد.

انتشارات زیست فناوری ایران - ایزو 14001